Endo Pilot / Endo It

Podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), do maszynowego poszerzania kanałów, używamy Endo It lub Endo Pilota, pracując głównie na systemach FlexMaster oraz MTwo . Przy poszerzaniu kanałów używany jest endometr, który pomaga precyzyjnie określić jego długość.