Ortopantomograf 2D

W naszym Centrum posiadamy nowoczesny aparat rentgenowski, umożliwiający pełną diagnostykę stomatologiczną. Cyfrowy system obrazowania zewnątrzustnego jest wszechstronnym systemem radiologicznym dostępnym obecnie na rynku - pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć pantomograficznych, fragmentarycznych, obrazów stawów skroniowo – żuchwowych (TMJ) a także zdjęć zatok szczękowych. Zaawansowana opcja 2D+ daje możliwość wykonania skanów cienkowarstwowych dla badań “3D-like”.