Konsultacja implantologiczna 150 zł
Zdjęcie panoramiczne 100 zł
System Alfa Bio Tec
Wszczepienie implantu – część dokostna
2500 zł
Założenie śruby gojącej na implant 400 zł
Łącznik indywidualny 500-600 zł
Korona porcelanowa na podbudowie ze stali protetycznej 1800 zł
Korona porcelanowa na implant na podbudowie z tlenku cerkonu 2200 zł
Zastosowanie biomateriału 800-1600 zł
Ekstrakcja chirurgiczna przed zabiegiem implantacji 500 zł
Proteza na 2 implantach od 4000 zł
Proteza na 6 implantach od 6000 zł
Wizyta kontrolna bezpłatna