Korona pełnoceramiczna 1600 zł
Licówka porcelanowa 1600 zł
Korona porcelanowa e-MAX 1600 zł
Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cerkonu – technologia LAVA 1600 zł
Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cerkonu 1400 zł
Punkt mostu adhezyjnego Sculpture 700 zł
Punkt mostu porcelanowego na podbudowie z tlenku cerkonu 1400 zł
Wybielanie nakładkowe (domowe) – 2 łuki 1200 zł
Wybielanie gabinetowe – 2 łuki 1400 zł
Wybielanie metodą łączona (domowo-gabinetowe) – 2 łuki 2000 zł
Wybielanie pojedynczego zęba 200 zł
Pojedyncza korona w odcinku estetycznym koszt ustalany indywidualnie