Aby pobrać zalecenia dla pacjenta - kliknij w miniaturkę. Wszystkie dokumenty przygotowane są w formacie PDF.

Zgoda na wykonanie protez zębowych 1  Zgoda na przeprowadzenie zabiegu wybielania zębów 1  Zgoda na wykonanie protez zębowych 1 
Zalecenia dla Pacjenta
po wszczepieniu implantu
użytkującego protezę zębową
Zalecenia po zabiegu
chirurgicznym
Zalecenia po zabiegu
ekstrakcji
     
Zgoda na przeprowadzenie zabiegu wybielania zębów 1    
Zalecenia po zabiegu
wszczepienia implantu