Aby pobrać  zgodę na leczenie - kliknij w miniaturkę. Wszystkie dokumenty przygotowane są w formacie PDF.

Zgoda-na-zabieg-implatologiczny---odbudowa-stała-1 Zgoda na wykonanie protez zębowych 1 Zgoda na zabieg implatologiczny odbudowa stała 1
Zgoda na zabieg
implantologiczny - odbudowa stała
Zgoda na leczenie
chirurgiczne
Akceptacja pracy
na implancie
     
Zgoda na wykonanie protez zębowych 1 Akceptacja protez zębowych 1 Zgoda na wykonanie protez zębowych 1
Zgoda na zabieg
implantologiczny - odbudowa ruchoma
Zgoda na wykonanie protezy
na implantach
Akceptacja protezy zębowej
na implantach